KontaktyEUROSITE  s.r.o.
Určická 53
796 01 Prostějov
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 50046.
IČ: 276 63 302
DIČ: CZ27663302      

VEDENÍ SPOLEČNOSTI:
Ing. Naicler Jan
tel.: 731 115711

e-mail: info@euro-site.cz 
EUROSITE s.r.o. , Určická 53, 796 04 Prostějov © 2007 - Vytvořil Radek Ohanka